Protocol verantwoorden golfen | SingleGolfers.nl

Protocol verantwoorden golfen

Protocol verantwoorden golfen

Algemeen

Alle golfevenementen en -reizen zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de RIVM-regels , ter bescherming van de gezondheid van de golfers, personeel van de golfbanen, accommodaties en organisatie. Deze regels kunnen en zullen in de komende tijd waar nodig worden aangepast. SingleGolfers.nl volgt hierbij de voorschriften van het RIVM eventueel aangevuld met golf specifieke protocollen van de NGF. 

Hygiëneregels

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Schud geen handen
 3. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
 4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie verderop in dit protocol. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 6. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de event locatie.
 7. Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de accommodatie, tenzij anders aangegeven.
 8. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 10. Maak tijdens het golfen alleen gebruik van eigen materiaal
 11. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 12. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).

 

Veiligheid & hygiëne in de golfbaan:

 1. Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn er aanpassingen gemaakt. Er zijn de volgende mogelijkheden, die door golfbanen zelf zijn ingevuld en toegepast.
  1. o de holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden.
  2. de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft.
  3. Er zijn ringen in de hole geplaatst waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.
 2. Flights
  Vooralsnog wordt met maximaal 3 personen in een flight gespeeld. Dit kan t.z.t. door de organisatie van SingleGolfers.nl worden gewijzigd als landelijke protocollen wijzigen.
 3. Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.
 4. Huur golfbuggy
  Per gereinigde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor spray voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te reinigen.
 5. Scorekaarten
  De organisatie reikt kaarten uit. De kaarten worden wel zoals gebruikelijk door een marker ingevuld en ondertekend. Na uitwisseling van de kaarten reinigt men wederom de handen.